Symbolické platidlo Hlinený dukát, ktorým verejnosť pomáha ľuďom na ulici, rozšíri Trnavská arcidiecézna charita do ďalších miest. Reaguje tak na úspech projektu v Trnave, kde funguje už dva roky.

Začiatkom roka 2020 prinesie charita Hlinený dukát najskôr do Piešťan, následne do Nového Mesta nad Váhom a do Hlohovca. „Ľudia nás z každej strany povzbudzovali, aby sme Hlinený dukát rozšírili, lebo by ho radi využívali aj vo svojom meste. Na projekt sme v tomto roku získali finančnú podporu z viacerých zdrojov, a tak môžeme pristúpiť k tomuto kroku,“ vysvetlil Igor Strýček, projektový manažér TADCH.

Almužna škodí, nie pomáha

Pri rozhodovaní o tom, do ktorých miest charita symbolické platidlo rozšíri, boli dôležité najmä dve skutočnosti. „Aby sme v novej destinácii mali zázemie, ktorým môže byť naše nízkoprahové centrum, farská charita alebo partnerská organizácia a tiež reálna potreba dukátu v meste,“ ozrejmil Igor Strýček. Charita momentálne oslovuje všetky zainteresované strany a zároveň hľadá aktívnych ľudí, ktorí jej s projektom pomôžu. Hlavným cieľom Hlineného dukátu je šíriť osvetu o tom, že vyžobrané peniaze človeku nepomôžu ale uškodia. „Naši zamestnanci pracujú s touto skupinou ľudí a mohli by hodiny rozprávať o tom, kde končia vyžobrané peniaze. Núdzni si za ne kúpia alkohol a drogy a naďalej sa tak zamotávajú do svojich problémov,“ vysvetlil riaditeľ TDACH Miroslav Dzurech. Podľa neho sa často stáva i to, že ľudia v dobrej viere finančne prispejú biednym, ktorí sú v skutočnosti obeťami vydierania organizovanej skupiny. „Na vlastné oči sme videli, ako ráno priviezli žobráka v luxusnom aute na ulicu, večer po neho prišli a zobrali mu všetky peniaze,“ objasnil Dzurech. Hlinený dukát prináša človeku v núdzi skutočnú pomoc. Na charite ho vymení za jedlo, teplý nápoj a môže si zaň vyprať oblečenie. V stánku s rýchlym občerstvením dostane za symbolické platidlo sýte teplé jedlo.

Prvé automaty

V Trnave si projekt za dva roky fungovania získal veľkú podporu verejnosti. Od začiatku roka 2019 do novembra sa do charitného centra pomoci človeku vrátilo takmer 1500 dukátov. Charita tiež uspela v participatívnom rozpočte, ktorým Mesto Trnava podporuje občianske projekty. Získala financie na automaty, vďaka ktorým bude platidlo pre podporovateľov dostupnejšie. V meste ich umiestni v budúcom roku, jeden by sa mal nachádzať v kostole, ďalší na frekventovanom verejnom priestranstve.

Hlinený dukát pomôže v ďalších mestách

Symbolické platidlo zakúpia ľudia pod vežou, u informátora na radnici a na mestskom úrade, vo viacerých kostoloch a v charitnej kaviarni Špitálik.

Hlinený dukát pomôže v ďalších mestách

Marián v nízkoprahovom centre charity vymieňa pravidelne dukát za balíček s jedlom.


Vybicyklovali 650 eur

Veľmi nás potešilo, že Hlinený dukát podporuje aj súkromný sektor. Skutočne kreatívny spôsob zvolila trnavská kováčňa HKS Forge. Šesť jej zamestnancov najazdilo na cyklistickom maratóne na okruhu Slovakia Ring dokopy 645 kilometrov. Každý vybicyklovaný kilometer premenila kováčňa na euro a zaokrúhlenú sumu, 650 eur, darovali na podporu Hlineného dukátu. „Tento projekt nás oslovil, pretože je cielenou pomocou pre ľudí, ktorí ju skutočne potrebujú a hľadajú,“ zhodnotila Ivana Kajanová z HKS Forge. Kováčni a jej zamestnancom veľmi pekne ďakujeme!

Funguje to!

Pre projekt Hlinený dukát je dôležité aj to, ako ho vnímajú samotní klienti. Fungovať bude vtedy, ak zaň dostanú potrebnú a pre nich zaujímavú službu. V tomto smere sa nám veľmi osvedčila nová spolupráca s majiteľom stánkov s rýchlym občerstvením, Vladimírom Tibenským. V dvoch jeho prevádzkach si núdzni môžu dukát vymeniť za teplé, sýte jedlo. Z týchto stánkov sa do charity od mája do augusta vrátilo 400 dukátov. Nový benefit sa výrazne podpísal na úspechu dukátu v tomto roku. Aj táto skúsenosť nám ukazuje, že do projektu sa oplatí vkladať našu energiu a nové nápady

Hlinený dukát pomôže v ďalších mestách

Elenka, klientka charity, mení pravidelne dukát za jedlo v stánku s rýchlym občerstvením.

Categories: Aktuality