V prvom rade Hlinený dukát obdarovanáho privedie do charitného Centra pomoci človeku.

Tu sa stretne s našimi sociálnymi pracovníkmi, ktorí mu jeho problémy krok po kroku pomôžu riešiť.

Napriek tomu, že mnohí ľudia v kríze vedia o možnostiach pomoci, do charity neprídu. Určitú istotu im totiž poskytujú práve vyžobrané peniaze. Svoje problémy vďaka nim nemusia riešiť, ale ďalej živiť. Z ulice ich však vieme dostať len vďaka systémovým krokom.


Klienti sa v centre môžu naraňajkovať, osprchovať, v prípade potreby je im poskytnuté ošatenie. V obedňajších hodinách sa podáva polievka.

Za hlinený dukát dostanú potravinový balíček (polievka, káva, páštéta, rybičky, sladkosť) ktorý bežne nedávame zadarmo.

Teplé jedlo v bufete „U Tibiho“

V prevádzke s rýchlym občerstvením „U Tibiho“ na Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici v Trnave dostanú núdzni za dukát z hliny jedlo z ponuky.

Hlinený dukát pomôže v ďalších mestách

Elenka, klientka charity, mení pravidelne dukát za jedlo v stánku s rýchlym občerstvením.
Zdroj fotografie: Trnavská arcidiecézna charita