Symbolické platidlo stojí 1 euro. Verejnosť ho môže zakúpiť v štyroch mestách, na predajných miestach alebo v predajných automatoch.

Trnava

Predajné miesta

 • v informačnom centre v mestskej veži
 • u informátorov na mestskom úrade a na trnavskej radnici
 • v charitnej kaviarni Špitálik na Hlavnej ulici 43
 • v predajni Trnafský suvenýr (na žel. stanici)
 • v kostoloch (Bazilika sv. Mikuláša, Františkansky kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Anny, Jezuitský kostol, Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov /Kopánka/)

Predajné automaty

 • Mestský úrad Trnava (Trhová 3)
 • Bazilika svätého Mikuláša (M. Schneidra Trnavského 3)
 • Obchod Tesco EXTRA (Veterná 40)

Hlohovec

Predajné automaty

 • Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých /františkáni/ (Františkánske námestie 15)
 • Kostol sv. Michala Archanjela /farský/ (Námestie sv. Michala 15)

Piešťany

Predajné automaty

 • Farský úrad sv. Cyrila a Metoda (Nitrianska 17)
 • Farnosti sv. Štefana (Štefánikova 136)

Nové Mesto nad Váhom

Predajné automaty

 • Námestie Slobody