Trnava

Predajné miesta

 • v informačnom centre v mestskej veži
 • na mestskom úrade
 • u informátora na trnavskej radnici
 • v charite na Hlavnej 43
 • v kaviarničke Špitálik
 • v predajni Trnafský suvenýr (na žel. stanici)
 • v kostoloch (Bazilika sv. Mikuláša, Františkansky kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Anny, Jezuitský kostol, Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov /Kopánka/)

Predajné automaty

 • Mestský úrad Trnava
 • Bazilika svätého Mikuláša
 • Obchod Tesco EXTRA (Veterná 40)

Hlohovec

Predajné automaty

 • Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých (františkáni)
 • Kostol sv. Michala Archanjela (farský)

Piešťany

Predajné automaty

 • Budova Farského úradu sv. Cyrila a Metoda
 • Budova Farského úradu sv. Štefana

Nové Mesto nad Váhom

Predajné automaty

 • Námestie Slobody