• v informačnom centre v mestskej veži
  • na mestskom úrade
  • u informátora na trnavskej radnici
  • v charite na Hlavnej 43
  • v kaviarničke Špitálik
  • v kostoloch (Bazilika sv. Mikuláša, Františkansky kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Anny, Jezuitský kostol, Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov /Kopánka/)