Ulica je svet s vlastnými pravidlami. Ten, pre koho sa stala domovom, blúdi medzi stenami svojich problémov a nevie nájsť východ. Zabojovať o zmenu v týchto podmienkach je takmer nemožné.

Človeku v takejto kríze vieme pomôcť systematicky, krok po kroku. Najskôr zistíme, kde sa jeho problémy začali a kam až siahajú. Potom pomaly nachádzame možnosti, ako ich riešiť.

V našich charitných centrách dostanú ľudia v kríze kompletnú službu – jedlo, možnosť osprchovať aj ošatiť sa. Sociálni pracovníci im pomôžu hľadať zamestnanie, nájdu u nás komunitu, ktorá má podobné problémy a najmä, nájdu podporu v ceste za lepším životom. Prvé ich kroky však musia smerovať práve k našim dverám.

Projektom Hlinený dukát chceme motivovať ľudí v kríze, aby prišli na charitu a využili podporu správnym spôsobom. Žobrať na ulici nie je správna cesta. Ľudia, ktorí žobrú, sú často obeťami pasákov a organizovaných skupín alebo za vyžobrané peniaze živia svoje závislosti. Blúdia tak stále medzi tými istými stenami.