Žobral už od teba niekto peniaze?
Zaujíma ťa, či mu skutočne pomohli?

Hlinený dukát je projektom Trnavskej arcidiecéznej charity. Je alternatívnou pomocou pre ľudí v kríze. Záujemcovia ho môžu kúpiť v Trnave a taktiež služby zaň poskytne charita núdznym ľuďom len v tomto meste.

Koľko stojí

Cena dukátu je 1 euro. Darujte ho človeku v núdzi a on zaň dostane v charitnom centre balíček potravín.

Čo môže získať obdarovaný za Hlinený dukát

V prvom rade Hlinený dukát obdarovanáho privedie k nám do Centra pomoci človeku. Tu sa stretáva so sociálnym pracovníkom a je mu poskytnuté základné sociálne poradenstvo. V centre sa môže naraňajkovať, osprchovať, v prípade potreby je mu poskytnuté ošatenie. V obedňajších hodinách sa podáva polievka.

Ďoležité posolstvo

Pri darovaní dukátu vysvetlite, prosím, človeku v núdzi, ako dukát použiť. Nasmerujte ho do nášho Nízkoprahového denného centra v Trnave na Hlavnú ulicu č. 43.