Hlinený dukát stojí 1 euro. Naša kolegyňa Vlaďka ukazuje, čo zaň ľudia v núdzi v Nízkoprahovom dennom centre Trnavskej arcidiecéznej charity dostanú 👍

Categories: Aktuality