Dátum zbierky: 12.12.2023
Otvoriť zoznam miest zbierky

 

Ročne pomáhame viac než 69 tisíc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi a ľuďom bez domova.

Kedysi, v dávnych dobách, bol hlinený dukát jednoduchým, ale cenným symbolom. Bol to symbol bohatstva, ale aj solidarity – niečo, čo malo hodnotu pre všetkých, bez ohľadu na ich spoločenský status či bohatstvo. Dnes, v tejto modernej dobe, kedy sa stretávame so zložitými problémami ako bezdomovectvo, chudoba a mnohé ďalšie ohrozenia, sa chceme vrátiť k tejto jednoduchej hodnote: hodnote solidarity, lásky a pomoci.

mešec plný hlinených dukátov

Hlinený dukát: symbol nášho spoločného úsilia a dôkaz nášho záväzku.

Hlinený dukát, ktorý je používaný ako symbolické platidlo pre tých, ktorí nemajú domov, sa stáva naším spoločným nástrojom solidarity. Chceme ho prevziať ako symbol nášho záväzku pomáhať tým, ktorí sú ohrození. Bez ohľadu na to, či ste bohatí alebo chudobní, zamestnanci alebo ľudia bez domova, mladí alebo starí, môže vám tento hlinený dukát pripomenúť, že máte moc meniť svet.

Náš cieľ je jednoduchý: vytvoriť komunitu lásky a podpory pre všetky ohrozené skupiny v našej spoločnosti. Hlinený dukát nie je len kus hliny; je to symbol nášho spoločného úsilia a dôkaz nášho záväzku. Keď pridáte svoj hlinený dukát do našich pokladničiek, nepridávate len kus hliny, ale dávate nám nástroj na zmenu životov. Ste súčasťou tejto solidarity, ktorá nás spojuje ako ľudí. Ďakujeme, že ste s nami a že veríte v silu lásky a pomoci.