Čo je obsahom potravinového balíčku

Hlinený dukát stojí 1 euro. Naša kolegyňa Vlaďka ukazuje, čo zaň ľudia v núdzi v Centre pomoci človeku Trnavskej arcidiecéznej charity dostanú 👍

Uložiť odkaz do záložiek.